Svendborg Measurement Service, Bærvænget 12, DK-5700 Svendborg, CVR. 34256861, Tlf. +45 3048 3555   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Der er visse betingelser der skal være opfyldt før en tykkelsesmåling kan påbegyndes. I sin væsentlighed er dette:

1) Overfladen der skal tykkelsesmåles skal være rengjort, fri for rustskaller, begroning, aflejringer etc.

2) Ved måling i tanke skal disse åbnes og tvangsventileres i min. 24 timer inden måling påbegyndes. Oxygen og gas niveauer (O2, CO, H2S, LEL) skal måles og verificeres. Tanke skal være rengjorte og tømt for mudder, vand, rustskaller samt aflejringer af enhver art. Adgangsveje til tanke skal være frie mht. trapper eller stiger. Ved arbejde i højden følges Arbejdstilsynets regler mht. sikkerhed og adgang.

3) Der skal sikres en sikker lyskilde ved måling i tanke.

4) Skibstegninger: Shell expansions og andre relevante tegninger med angivelser af spantenumre, vandtætte skotter og originaltykkelser på stålkonstruktionen skal tilsendes i god tid før en måling skal foretages. God forberedelse på opgaven sparer tid.

5) Målingens omfang skal bekræftes skriftligt.

6) Der skal afholdes et pre-job safety meeting mellem Svendborg Measurement Service og surveyor (eller anden ansvarshavende hvis måling foretages udenfor klassifikationsselskabs interesse).

Tykkelsesmåling bliver altid udført med tanke på "Safety first"