Svendborg Measurement Service, Bærvænget 12, DK-5700 Svendborg, CVR. 34256861, Tlf. +45 3048 3555   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Tykkelsesmålingens teori:

Tykkelsesmåling er en metode til at udføre non-destructive testing mht. at bestemme tykkelsen af et massivt emne, som typisk vil være stål- eller metallegeringer, når man snakker om ultralydsmåling i skibs- og offshoreindustrien. Metoden er baseret på den tid det tager en ultralydsbølge at returnere til overfladen af emnet. Til denne type målinger bruges en ultralyd tykkelsesmåler.

Ultralydbølger er kendt for at vandre gennem stål og metaller med en konstant hastighedskarakteristik for den givne legering med mindre variationer afhængig af omgivelserne som f. eks. temperaturen. Med denne information kan afstanden, som ultralydbølgen har tilbagelagt, dermed beregnes.

Ultralydbølgen er dannet i det piezo-elektriske element som er bygget ind i SM-hovedet (Sende-Modtage-hovedet) og det er samme element som modtager den reflekterende ultralydbølge. Deraf navnet.

Tykkelsesmåling i praksis:

Brugen af ultralyd er en sikker metode til at bestemme tykkelse (og dermed tykkelses-reduktion) af stål- og metallegeringer som typisk er forårsaget af korrosion gennem tiden.

Tykkelsesmåleren måler igennem maling og coating. Skadelig slibning er derfor helt unødvendig.

Hvilke materialer kan tykkelsesmåles:

Alle ståltyper, alle metaller- og metallegeringer, nylon (polyamid), akryl og epoxy.

Hvordan kan vi bruge tykkelsesmålinger:

Tykkelsesmålinger af skibe, skibskonstruktioner, offshoreinstallationer, beholdere, tanke, trykbærende anlæg etc. bliver mere og mere udbredt som et krav fra klassifikationsselskaberne. Dette er for at sikre vores miljø, udstyr og ikke mindst menneskeliv, ved at opretholde en høj standard mht.rettidige reparationer og vedligeholdsprogrammer. Med tykkelsesmåling kan det bestemmes hvor og hvor meget stål der behøves udskiftet i en given konstruktion.

Tykkelsesmåling giver en god indikation af en konstruktions tilstand. En indikation der er vigtig for ejere, redere, surveyorer og skibsværfter når der skal dannes et overblik over omfanget af det programmerede vedligehold.